Novosti

Objava: 02/02/2022

RIBARIMA FLAG-a ALBA PREDSTAVLJENA PROVEDBA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA RIBARNICE

Direktor komunalnog poduzeća 1. Maj d.o.o. Donald Blašković danas je predstavnicima gospodarskog sektora FLAG-a Alba predstavio početak provedbe projekta rekonstrukcije i opremanja ribarnice.

Objava: 02/02/2022

FLAG Alba odobrio 7 projekata ribarima Labinštine za kupnju ribarske opreme i dostavnih vozila-hladnjače

Na sjednici Upravnog odbora FLAG-a Alba 01. veljače 2022. godine donesene su Odluke o odabiru projekata za FLAG natječaj Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Alba, objavljenog u listopadu 2021.godine sa rokom prijave do 14. prosinca 2021.godine.

Objava: 26/11/2021

1. izmjena FLAG natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture; M 1.1.1.- 6/21

Upravni odbor FLAG-a Alba je na sjednici održanoj dana 26. studenog 2021. godine donio 1. izmjenu FLAG natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture; M 1.1.1.- 6/21

Objava: 12/11/2021

1.izmjena FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a, M 2.2.1.- 7/21

Upravni odbor FLAG-a Alba je na sjednici održanoj dana 12. studenog 2021. godine donio 1. izmjenu FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a, M 2.2.1.- 7/21.

Objava: 05/11/2021

FLAG Alba odobrio projekte u vrijednosti od 2.154.310,84 HRK za opremanje kuhinja u školama i vrtićima te za promicanje konzumacije ribe i drugih morskih organizama

Dana 05.11.2021. godine u prostorijama Malog kazališta (Circolo) u Labinu svečano su dodijeljene Odluke o odabiru za projekte u okviru Mjere 5.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Alba.

Objava: 29/10/2021

Otvoren FLAG natječaj za provedbu Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a iz LRSR FLAG-a Alba M.2.2.1.-7/21

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 29. listopada 2021. godine objavljuje 7. FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a iz LRSR FLAG-a Alba za razdoblje 2014. – 2020.

Objava: 08/10/2021

Otvoren FLAG natječaj za provedbu mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture- M.1.1.1- 6/21

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba objavljuje danas, 8.listopada 2021. godine, FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture.

Objava: 23/09/2021

Javni poziv za iskaz interesa za prijavu na FLAG natječaje

FLAG ALBA objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za prijavu na FLAG natječaje.Javni poziv otvoren je za popunjavanje obrasca do 01.listopada 2021.godine.

Objava: 15/09/2021

PRIVREMENA OBUSTAVA – KOĆARSKI RIBOLOV RUJAN/LISTOPAD 2021.

Obavještavaju se zainteresirani da će u razdoblju od 20. rujna 2021. godine u 00:00 sati do 19. listopada 2021. godine u 24:00 sata biti proglašena privremena obustava pridnenim povlačnim mrežama – koćama na području ribolovnih zona C, D i E.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 12 Next › Last »