Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“

Lokalna akcijske grupe u ribarstvu/LAGUR (eng. Fisheries local actiongroup/FLAG) čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ribarstvenog i akvakulturnog područja i ima pravni oblik udruge.

Važan segment u ovome partnerstvu čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u lokalne inicijative od velike važnosti i kao takva uvjetovana je za opstojnost svakoga LAGUR-a/FLAG-a.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“ osnovana je 13. siječnja 2016.godine sa sjedištem u Labinu, a predstavlja ribarstveno područje istočne Istre koje je funkcionalno, koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu. Proteže se na 5 (pet) jedinica lokalne samouprave od kojih su tri priobalne (Labin, Raša i Kršan), te dvije kontinentalne (Pićan i Sveta Nedelja).

Objava: 01/04/2020

OTVORENO SAVJETOVANJE ZA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU

Otvoreno je savjetovanje za prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu do 03.04.2020.

Objava: 01/04/2020

Povećanje potpora za sektor ribarstva i akvakulture

Obzirom na izbijanje globalne epidemije virusa Covid-19 Europska komisija revidirala je pravila EU o državnim potporama koje državama članicama omogućuje dodjelu privremene pomoći gospodarskim subjektima pogođenim krizom. Nova pravila uključuju veliko povećanje maksimalnog iznosa de minimis potpore po poduzetniku, s trenutno 30.000 na 120.000 eura, a koja će se moći dodijeliti do 31. prosinca 2020.

Objava: 01/04/2020

KONTROLA NA TERENU – EPIDEMIJA COVID-19 VIRUSA

Uslijed trenutne situacije i opasnosti od širenja virusa COVID-19, a temeljem donesenih odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Upravljačko tijelo do daljnjega nije u mogućnosti obavljati kontrole na terenu (u ranijoj fazi i redovne kontrole), propisane važećim pravilnicima u okviru svih mjera Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Slijedom navedenog, Upravljako tijelo daje uputu za postupanje u slučaju potrebe obavljanja kontrole u ranijoj fazi.

Objava: 25/03/2020

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

U Narodnim novinama br. 35/2020 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru.

Naše more

Jedna od temeljnih specifičnosti i prirodnih obilježja područja LAGUR-a jest i pristup Jadranskoj obali koju na ovom području karakterizira toplo i kristalno čisto more te visok stupanj opremljenosti plaža, što značajno pogoduje razvoju turizma na bazi koncepta „sunce i more“. Područje Labinšine čini razvedena obala, veliki akvatorij i bogata podmorska fauna sa šarolikom konfiguracijom dna.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Alba za razdoblje od 2014.-2020.

strategija-4

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Alba“

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu za područje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Alba“ predstavlja ključnu podlogu strateškog razvoja ovog specifičnog područja kroz suradnju svih relevantnih dionika do 2020. godine. Cilj izrade LRSR-a jest osmisliti i identificirati strateške ciljeve, prioritete i mjere za djelovanje LAGUR-a u naznačenom vremenskom periodu u svrhu podizanja standarda, ujednačavanja razvoja, stvaranja novih radnih mjesta i poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva na ovom ribarstvenom području koje obiluje brojnim posebnostima podrobno opisanim u ovom dokumentu.

Događaji

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“ sudjeluje u organizaciji manifestacija kao glavni organizator ili suorganizator u cilju promidžbe ribara i ribarstvenog područja LAGUR-a. Također želimo promovirati namjernice koje su specifične za područje LAGUR-a „Alba“, stoga se koriste isključivo kvarnerski škamp, dagnje i ribe pribavljene od strane lokalnih ribara i uzgajivača školjaka.