Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“

Lokalna akcijske grupe u ribarstvu/LAGUR (eng. Fisheries local actiongroup/FLAG) čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ribarstvenog i akvakulturnog područja i ima pravni oblik udruge.

Važan segment u ovome partnerstvu čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u lokalne inicijative od velike važnosti i kao takva uvjetovana je za opstojnost svakoga LAGUR-a/FLAG-a.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“ osnovana je 13. siječnja 2016.godine sa sjedištem u Labinu, a predstavlja ribarstveno područje istočne Istre koje je funkcionalno, koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu. Proteže se na 5 (pet) jedinica lokalne samouprave od kojih su tri priobalne (Labin, Raša i Kršan), te dvije kontinentalne (Pićan i Sveta Nedelja).

Objava: 23/07/2020

Otvoren FLAG natječaj za provedbu mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 23. srpnja 2020. godine objavljuje 2. FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR) 2014. – 2020. FLAG-a Alba.

Objava: 17/07/2020

PREDMET: Priopćenje o rezultatima FLAG Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture“

Upravni odbor FLAG-a „Alba“ dana 24. lipnja 2020. godine donio je odluke o odabiru projekta pristiglih na FLAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture“ iz Lokalne razvojne strategije FLAG-a „Alba“ za razdoblje 2014.-2020.

Objava: 09/07/2020

Prikupljanje društveno-gospodarskih podataka za akvakulturu za 2018. i 2019. godinu

Uprava ribarstva započela je prikupljanje društveno-gospodarskih podataka u akvakulturi Republike Hrvatske za 2018. i 2019. godinu.

Objava: 09/07/2020

Prikupljanje društveno-gospodarskih podataka u riboprerađivačkoj industriji za 2018. i 2019. godinu

Uprava ribarstva započela je prikupljanje društveno-gospodarskih podataka u riboprerađivačkoj industriji za 2018. i 2019. godinu.

Naše more

Jedna od temeljnih specifičnosti i prirodnih obilježja područja LAGUR-a jest i pristup Jadranskoj obali koju na ovom području karakterizira toplo i kristalno čisto more te visok stupanj opremljenosti plaža, što značajno pogoduje razvoju turizma na bazi koncepta „sunce i more“. Područje Labinšine čini razvedena obala, veliki akvatorij i bogata podmorska fauna sa šarolikom konfiguracijom dna.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Alba za razdoblje od 2014.-2020.

strategija-4

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Alba“

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu za područje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Alba“ predstavlja ključnu podlogu strateškog razvoja ovog specifičnog područja kroz suradnju svih relevantnih dionika do 2020. godine. Cilj izrade LRSR-a jest osmisliti i identificirati strateške ciljeve, prioritete i mjere za djelovanje LAGUR-a u naznačenom vremenskom periodu u svrhu podizanja standarda, ujednačavanja razvoja, stvaranja novih radnih mjesta i poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva na ovom ribarstvenom području koje obiluje brojnim posebnostima podrobno opisanim u ovom dokumentu.

Događaji

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“ sudjeluje u organizaciji manifestacija kao glavni organizator ili suorganizator u cilju promidžbe ribara i ribarstvenog područja LAGUR-a. Također želimo promovirati namjernice koje su specifične za područje LAGUR-a „Alba“, stoga se koriste isključivo kvarnerski škamp, dagnje i ribe pribavljene od strane lokalnih ribara i uzgajivača školjaka.