Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“

Lokalna akcijske grupe u ribarstvu/LAGUR (eng. Fisheries local actiongroup/FLAG) čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ribarstvenog i akvakulturnog područja i ima pravni oblik udruge.

Važan segment u ovome partnerstvu čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u lokalne inicijative od velike važnosti i kao takva uvjetovana je za opstojnost svakoga LAGUR-a/FLAG-a.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“ osnovana je 13. siječnja 2016.godine sa sjedištem u Labinu, a predstavlja ribarstveno područje istočne Istre koje je funkcionalno, koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu. Proteže se na 5 (pet) jedinica lokalne samouprave od kojih su tri priobalne (Labin, Raša i Kršan), te dvije kontinentalne (Pićan i Sveta Nedelja).

Objava: 19/11/2020

[VAŽNA OBAVIJEST] PRIVREMENA OBUSTAVA PLIVARIČARSKOG I KOĆARSKOG RIBOLOVA COVID-19 – STUDENI/PROSINAC 2020.

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da će u studenome/prosincu 2020. godine biti proglašena plaćena privremena obustava plivaričarskog i koćarskog ribolova radi pandemije COVID-19, i to:
• pridnenim povlačnim mrežama – koćama u razdoblju od 20. studenoga 2020. godine u 00:00 do 31. prosinca 2020. godine u 24:00 00:00
• okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u razdoblju od 1. prosinca 2020. godine u 00:00 sati do 31. prosinca 2020. godine u 24:00 00:00

Objava: 16/11/2020

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID -19

U Narodnim novinama 123/2020 objavljena su dva pravilnika- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama i Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama

Prva dva pravilnika su objavljena i odnose se na privremenu obustavu na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske u razdoblju tijekom kojega je za najmanje 30 posto članova posade određena mjera izolacije i/ili samoizolacije uslijed pandemije virusa COVID-19.

Objava: 16/11/2020

OBJAVLJENI- Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

U Narodnim novinama broj 125/2020 su objavljeni Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

Objava: 19/10/2020

[OBAVIJEST] Objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“, broj 111/20 objavljen novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“.

Naše more

Jedna od temeljnih specifičnosti i prirodnih obilježja područja LAGUR-a jest i pristup Jadranskoj obali koju na ovom području karakterizira toplo i kristalno čisto more te visok stupanj opremljenosti plaža, što značajno pogoduje razvoju turizma na bazi koncepta „sunce i more“. Područje Labinšine čini razvedena obala, veliki akvatorij i bogata podmorska fauna sa šarolikom konfiguracijom dna.

BROŠURA
Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Alba za razdoblje od 2014.-2020.

DOMOĆE DOMA
Platforma za promociju lokalnih
proizvoda s područja Labinštine – jer domoće je doma!

strategija-4

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Alba“

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu za područje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Alba“ predstavlja ključnu podlogu strateškog razvoja ovog specifičnog područja kroz suradnju svih relevantnih dionika do 2020. godine. Cilj izrade LRSR-a jest osmisliti i identificirati strateške ciljeve, prioritete i mjere za djelovanje LAGUR-a u naznačenom vremenskom periodu u svrhu podizanja standarda, ujednačavanja razvoja, stvaranja novih radnih mjesta i poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva na ovom ribarstvenom području koje obiluje brojnim posebnostima podrobno opisanim u ovom dokumentu.

Događaji

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“ sudjeluje u organizaciji manifestacija kao glavni organizator ili suorganizator u cilju promidžbe ribara i ribarstvenog područja LAGUR-a. Također želimo promovirati namjernice koje su specifične za područje LAGUR-a „Alba“, stoga se koriste isključivo kvarnerski škamp, dagnje i ribe pribavljene od strane lokalnih ribara i uzgajivača školjaka.