Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“

Lokalna akcijske grupe u ribarstvu/LAGUR (eng. Fisheries local actiongroup/FLAG) čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ribarstvenog i akvakulturnog područja i ima pravni oblik udruge.

Važan segment u ovome partnerstvu čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u lokalne inicijative od velike važnosti i kao takva uvjetovana je za opstojnost svakoga LAGUR-a/FLAG-a.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“ osnovana je 13. siječnja 2016.godine sa sjedištem u Labinu, a predstavlja ribarstveno područje istočne Istre koje je funkcionalno, koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu. Proteže se na 5 (pet) jedinica lokalne samouprave od kojih su tri priobalne (Labin, Raša i Kršan), te dvije kontinentalne (Pićan i Sveta Nedelja).

Objava: 09/04/2021

Dodjela državne kvote za plavoperajnu tunu

Obavještavamo sve zainteresirane da je 7. travnja 2021. godine u oglasnom dijelu Narodnih novina 36/21 objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2021. godini uz pripadajući Obrazac i Izjavu.
Rok za podnošenje ponuda je 5 (pet) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno do ponedjeljka 12. travnja 2021.
Natječaj je dostupan na sljedećem linku: https://narodne-novine.nn.hr/…/oglasi/full/o8314520.html

Objava: 09/04/2021

Objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji

U Narodnim novinama 36/2021 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji.
Predmet potpore je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za štete i/ili izgubljenu dobit počinjenu od ribljih predatora na uzgajalištima dagnji (Mytilus galloprovincialis).

Objava: 26/03/2021

PRIVREMENA OBUSTAVA COVID-19 ZA KOĆARSKI RIBOLOV TRAVANJ 2021.

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je ministarstvo poljoprivrede donijelo Odluku o proglašenju privremene obustave ribolovnih aktivnosti radi epidemije COVID-19 pridnenim povlačnim mrežama – koćama za travanj 2021. godine.
Ovom Odlukom proglašava se neobvezna privremena obustava ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama – koćama radi epidemije bolesti COVID-19 u trajanju od 30 dana u razdoblju od 1. travnja 2021. godine u 00:00 sati do 30. travnja 2021. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Objava: 26/03/2021

Najava novog natječaja FLAG-a Alba za aktivnosti usmjerene povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama

Odgojno-obrazovnim ustanovama i ugostiteljima Labinštine mogućnost opremanja kuhinja

Naše more

Jedna od temeljnih specifičnosti i prirodnih obilježja područja  FLAG-a jest i pristup Jadranskoj obali koju na ovom području karakterizira toplo i kristalno čisto more te visok stupanj opremljenosti plaža, što značajno pogoduje razvoju turizma na bazi koncepta „sunce i more“. Područje Labinšine čini razvedena obala, veliki akvatorij i bogata podmorska fauna sa šarolikom konfiguracijom dna.

BROŠURA
Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Alba za razdoblje od 2014.-2020.

DOMOĆE DOMA
Platforma za promociju lokalnih
proizvoda s područja Labinštine – jer domoće je doma!

strategija-4

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Alba“

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu za područje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Alba“ predstavlja ključnu podlogu strateškog razvoja ovog specifičnog područja kroz suradnju svih relevantnih dionika do 2020. godine. Cilj izrade LRSR-a jest osmisliti i identificirati strateške ciljeve, prioritete i mjere za djelovanje FLAGA-a u naznačenom vremenskom periodu u svrhu podizanja standarda, ujednačavanja razvoja, stvaranja novih radnih mjesta i poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva na ovom ribarstvenom području koje obiluje brojnim posebnostima podrobno opisanim u ovom dokumentu.

Događaji

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“ sudjeluje u organizaciji manifestacija kao glavni organizator ili suorganizator u cilju promidžbe ribara i ribarstvenog područja FLAGA-a. Također želimo promovirati namjernice koje su specifične za područje FLAGA-a „Alba“, stoga se koriste isključivo kvarnerski škamp, dagnje i ribe pribavljene od strane lokalnih ribara i uzgajivača školjaka.