Novosti

Objava: 01/04/2020

OTVORENO SAVJETOVANJE ZA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU

Otvoreno je savjetovanje za prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu do 03.04.2020.

Objava: 01/04/2020

Povećanje potpora za sektor ribarstva i akvakulture

Obzirom na izbijanje globalne epidemije virusa Covid-19 Europska komisija revidirala je pravila EU o državnim potporama koje državama članicama omogućuje dodjelu privremene pomoći gospodarskim subjektima pogođenim krizom. Nova pravila uključuju veliko povećanje maksimalnog iznosa de minimis potpore po poduzetniku, s trenutno 30.000 na 120.000 eura, a koja će se moći dodijeliti do 31. prosinca 2020.

Objava: 01/04/2020

KONTROLA NA TERENU – EPIDEMIJA COVID-19 VIRUSA

Uslijed trenutne situacije i opasnosti od širenja virusa COVID-19, a temeljem donesenih odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Upravljačko tijelo do daljnjega nije u mogućnosti obavljati kontrole na terenu (u ranijoj fazi i redovne kontrole), propisane važećim pravilnicima u okviru svih mjera Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Slijedom navedenog, Upravljako tijelo daje uputu za postupanje u slučaju potrebe obavljanja kontrole u ranijoj fazi.

Objava: 25/03/2020

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

U Narodnim novinama br. 35/2020 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru.

Objava: 23/01/2020

Objavljen Pravilnik o dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

U Pravilnik o dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama je dodana glava II.a PRAVA I OBVEZE KORISNIKA, VODITELJA I ČLANOVA POSADE RIBARSKIH BRODICA

Objava: 10/01/2020

Objavljen indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

Na internet stranicama Uprave ribarstva objavljen je indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Indikativni godišnji plan objave natječaja sadrži popis mjera i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih dionika.

1 2 Next › Last »