Novosti

Objava: 05/03/2021

OBAVIJEST! OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE ZA ULAGANJA U PRERADU PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“, broj 20/21 objavljen novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”.

Objava: 26/02/2021

Otvoreno E-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

E-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama otvoreno je do 05.03.2021. godine

Objava: 19/02/2021

[FLAG NATJEČAJ] FLAG ALBA ODOBRIO 1,54 MILIJUNA KUNA ZA PROJEKTE RIBARSKE BAŠTINE LABINŠTINE

Danas, 19.02.2021. godine, na sjednici Upravnog odbora FLAG-a Alba donesene su Odluke o odabiru projekata za mjeru 2.2.1. “Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. FLAG-a Alba“.

Objava: 19/02/2021

[OBAVIJEST] MJERA IV.4. PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE – PRODULJEN KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA ISPLATU ZA NATJEČAJ IZ 2019. GODINE

Obavještavaju se zainteresirani da je u „Narodnim novinama“ broj 16/21 objavljena izmjena Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ („Narodne novine“, broj 18/19 i 94/20).

Objava: 19/02/2021

OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.4. “PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE”

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je objavljen novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture” („Narodne novine“, broj 14/21) u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine.

Objava: 03/02/2021

PRODULJEN KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA ISPLATU ZA MJERU I.1. „Inovacije“ (ribolov), II.1. „Inovacije“ (akvakultura), Produktivna ulaganja u akvakulturu

U „Narodnim novinama“ broj 8/21 objavljene su izmijene Natječaja za provedbu mjera I.1. „Inovacije“ (ribolov), II.1. „Inovacije“ (akvakultura), Produktivna ulaganja u akvakulturu kojim se produljuju rokovi za podnošenje Zahtjeva za isplatu

Objava: 03/02/2021

HRiba- Znaj što jedeš

HRiba je web aplikacija Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede koja omogućuje krajnjim kupcima da na jednostavan i brz način saznaju informacije o proizvodima ribarstva koje kupuju.

Objava: 03/02/2021

Produljen krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu – natječaj za ribarske luke i iskrcajna mjesta iz 2018. godine

U „Narodnim novinama“ broj 8/21 objavljena je izmjena Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ („Narodne novine“, broj 10/18, 11/18 i 119/19).

Objava: 15/01/2021

OTVOREN FLAG natječaj za provedbu mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 15. siječnja 2021. godine objavljuje četvrti FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture.

Objava: 14/01/2021

AŽURIRANA ODLUKU O RANG-LISTI SUDIONIKA U MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Na temelju članka 23. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17 i 14/19) i članka 8. Pravilnika o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine«, broj 17/18), donesena je Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu.

1 2 3 8 Next › Last »