Novosti

Objava: 11/10/2019

[POZIV] Akcija čišćenja Prtloga

Lokalna akcijske grupe u ribarstvu/LAGUR (eng. Fisheries local actiongroup/FLAG) čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ribarstvenog i akvakulturnog područja i ima pravni oblik udruge.

Objava: 24/09/2019

Prijedlog pravilnika o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2019. i 2020. godini

Otvoreno je savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše . Javno savjetovanje otvoreno je do 03.10.2019.

Objava: 28/08/2019

Obavijest o zabrani ribolova pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini.

Objava: 28/08/2019

Obavijest o obvezi zaprimanja/izdavanja e-Računa LAGUR-a Alba

Stupanjem na snagu članka 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), od 1. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune sukladno EU normi.

1