Novosti

Objava: 19/11/2020

[VAŽNA OBAVIJEST] PRIVREMENA OBUSTAVA PLIVARIČARSKOG I KOĆARSKOG RIBOLOVA COVID-19 – STUDENI/PROSINAC 2020.

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da će u studenome/prosincu 2020. godine biti proglašena plaćena privremena obustava plivaričarskog i koćarskog ribolova radi pandemije COVID-19, i to:
• pridnenim povlačnim mrežama – koćama u razdoblju od 20. studenoga 2020. godine u 00:00 do 31. prosinca 2020. godine u 24:00 00:00
• okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u razdoblju od 1. prosinca 2020. godine u 00:00 sati do 31. prosinca 2020. godine u 24:00 00:00

Objava: 16/11/2020

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID -19

U Narodnim novinama 123/2020 objavljena su dva pravilnika- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama i Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama

Prva dva pravilnika su objavljena i odnose se na privremenu obustavu na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske u razdoblju tijekom kojega je za najmanje 30 posto članova posade određena mjera izolacije i/ili samoizolacije uslijed pandemije virusa COVID-19.

Objava: 16/11/2020

OBJAVLJENI- Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

U Narodnim novinama broj 125/2020 su objavljeni Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

Objava: 19/10/2020

[OBAVIJEST] Objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“, broj 111/20 objavljen novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“.

Objava: 15/10/2020

PREDSTAVLJANJE FLAG NATJEČAJA ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 3.1.1. ULAGANJA U OBJEKTE I PROSTORE ZA PRODAJU RIBE I DRUGIH MORSKIH PROIZVODA TE U RAZVOJ KRATKIH LANACA OPSKRBE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-a ALBA

Pozivamo zainteresiranu javnost na predstavljanje FLAG natječaja okviru Mjere 3.1.1. Ulaganja u objekte i prostore za prodaju ribe i drugih morskih proizvoda te u razvoj kratkih lanaca opskrbe iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. FLAG-a Alba.

Objava: 05/10/2020

Objavljeni Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine i Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine

U Narodnim novinama broj 107/2020 objavljeni su: Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine i Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine

Objava: 23/09/2020

Otvoren FLAG natječaj za provedbu mjere 3.1.1. Ulaganja u objekte i prostore za prodaju ribe i drugih morskih proizvoda te u razvoj kratkih lanaca opskrbe

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 23. rujna 2020. godine objavljuje 3. FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 3.1.1. Ulaganja u objekte i prostore za prodaju ribe i drugih morskih proizvoda te u razvoj kratkih lanaca opskrbe iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR) 2014. – 2020. FLAG-a Alba.

Objava: 22/09/2020

OTVORENA DVA NOVA NATJEČAJA

Otvoreni su natječaji za dodjelu potpore Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, u okviru mjera 1.8 i 1.20 (Narodne novine 103/2020 od 18. rujna 2020):
• Mjera I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“
• Mjera I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“

Objava: 14/09/2020

OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM KOĆOM U 2020.

U Narodnim novinama broj 101/20 objavljen je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u 2020. godini. Predmetni propis zabranjuje obavljanje ribolova pridnenom povlačnom mrežom – koćom u razdoblju od 16. rujna 2020. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2020. godine u 24:00 sata na područjima ribolovnih zona C, D i dijelu zone E.

1 2 3 6 Next › Last »