Novosti

Objava: 23/07/2020

Otvoren FLAG natječaj za provedbu mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 23. srpnja 2020. godine objavljuje 2. FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR) 2014. – 2020. FLAG-a Alba.

Objava: 17/07/2020

PREDMET: Priopćenje o rezultatima FLAG Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture“

Upravni odbor FLAG-a „Alba“ dana 24. lipnja 2020. godine donio je odluke o odabiru projekta pristiglih na FLAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture“ iz Lokalne razvojne strategije FLAG-a „Alba“ za razdoblje 2014.-2020.

Objava: 09/07/2020

Prikupljanje društveno-gospodarskih podataka za akvakulturu za 2018. i 2019. godinu

Uprava ribarstva započela je prikupljanje društveno-gospodarskih podataka u akvakulturi Republike Hrvatske za 2018. i 2019. godinu.

Objava: 09/07/2020

Prikupljanje društveno-gospodarskih podataka u riboprerađivačkoj industriji za 2018. i 2019. godinu

Uprava ribarstva započela je prikupljanje društveno-gospodarskih podataka u riboprerađivačkoj industriji za 2018. i 2019. godinu.

Objava: 06/07/2020

OBJAVLJEN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU (NN 77/2020)

Objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 77/2020) u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Objava: 06/07/2020

NOVI PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.2./II.3./II.4. »PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU« (NN 77/2020)

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u Narodnim novinama broj 77/2020 dana 03.07.2020. godine novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. »Produktivna ulaganja u akvakulturu« u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Objava: 03/07/2020

OBAVIJEST!Produktivna ulaganja u akvakulturu – produljenje krajnjeg roka za dostavu zahtjeva za isplatu

Obavještavaju se zainteresirani da je u „Narodnim novinama“ broj 75/20 objavljena izmjena Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ („Narodne novine“, 94/18).

Objava: 02/07/2020

Objavljen novi Pravilnik za provedbu mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“

U narodnim novinama 73/20 objavljen je novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“.

Objava: 19/06/2020

Omogućena prodaja dozvola za športski i rekreacijski ribolov koje vrijede 180 dana

Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru („Narodne novine“ br. 69/20) omogućena je prodaja višednevnih dozvola za športski i rekreacijski ribolov koje vrijede 180 dana, odnosno najduže do 31. prosinca 2020.

Objava: 16/06/2020

IZRAĐENA MOBILNA APLIKACIJA KAO ZAMJENA ZA PAPIRNATO IZVJEŠĆE O ULOVU

Obveznici ispunjavanja izvješća o ulovu od danas mogu umjesto papirnatog izvješća popunjavati podatke u besplatnoj mobilnoj aplikaciji mIzvješće koju je moguće skinuti putem mobilne trgovine Goggle Play, a uskoro će biti omogućeno i skidanje za korisnike iPhonea putem Apple Storea

1 2 3 5 Next › Last »