Novosti

Objava: 28/04/2023

2. IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERU 5.2.1.

Upravni odbor FLAG-a Alba je na sjednici održanoj dana 28. travnja 2023. godine donio Odluku o davanju suglasnosti na 2. izmjenu FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 5.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama, M 5.2.1.- 5/21.

Objava: 17/02/2023

Otvoren FLAG natječaj za provedbu mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a M 2.2.1-11/23

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 16. veljače 2023. godine objavljuje 11. FLAG natječaj odnosno 3. FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a.

Objava: 22/12/2022

FLAG ALBA ODOBRIO 3 PROJEKTA RIBARIMA LABINŠTINE ZA KUPNJU RIBARSKE OPREME I MARIKULTURU  

Na sjednici Upravnog odbora FLAG-a Alba  21. prosinca 2022. godine donesene su Odluke o odabiru projekata za FLAG natječaj Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Alba, objavljenog u rujnu 2022. godine sa rokom prijave do 31. listopada 2022. godine.

Objava: 01/12/2022

Studijska posjeta FLAG-ova iz regije Kalabrija od 24.11.2022.-27.11.2022.

FLAG ALBA bio je domaćin FLAG-ovima iz regije Kalabrije i to predstavnicima iz FLAG-a Perla del Tirreno, FLAG-a dello Stretto, FLAG-a Borghi marinari dello Ionio, FLAG-a Jonio 2, predstavnicima tvornice bakalara iz Mammole, predstavnicima restorana Tenuta San Nicodemo i Il Ponte u razdoblju od 24.11.2022.-27.11.2022. godine.

Objava: 30/09/2022

Za zaštitu morskog okoliša i ribarima Labinštine FLAG Alba odobrio projekte u vrijednosti 775.000,00 HRK.

Na sjednici Upravnog odbora FLAG-a Alba održanoj dana 29.09.2022. donesene su Odluke o odabiru projekata za 2 FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Alba i to:

1.Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja, M.4.2.1. -8/22
2.Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture, M. 1.1.1. -9/22

Objava: 22/09/2022

2. Izmjena FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 4.2.1. Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja, M 2.2.1.- 8/21

Upravni odbor FLAG-a Alba je na sjednici održanoj dana 22. rujna 2022. godine donio 2. izmjenu FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 4.2.1. Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja

Objava: 01/09/2022

Otvoren FLAG natječaj za provedbu mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture- M.1.1.1- 10/22

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba objavljuje danas, 1. rujna 2022. godine, FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture.

1 2 3 11 Next › Last »