Novosti

Objava: 20/05/2020

Objavljena mjera II.12. „Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja“

Dana 15.05.2020. u Narodnim novinama (NN 57/20) objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. „Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja“ („Narodne novine“, broj 57/20).

Objava: 20/05/2020

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA PRIVREMENU OBUSTAVU – COVID-19 KOĆARSKI RIBOLOV SVIBANJ/LIPANJ

Obavještavaju se svi zainteresirani korisnici koji sudjeluju u drugoj plaćenoj privremenoj obustavi koćarskog ribolova radi COVID-19 da je u „Narodnim novinama„ broj 57/20 objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID– 19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za svibanj/lipanj 2020. godine.

Objava: 14/05/2020

[OBAVIJEST!]PRIVREMENA OBUSTAVA KOĆE – SVIBANJ/LIPANJ 2020. – COVID-19

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da će u razdoblju od 16. svibnja 2020. godine u 00:00 sati do 15. lipnja 2020. godine u 24:00 sata biti proglašena druga plaćena privremena obustava pridnenim povlačnim mrežama – koćama radi pandemije COVID-19.

Objava: 05/05/2020

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU I AKVAKULTURI ZA POMOĆ GOSPODARSTVU COVID-19, ROK ZA PRIJAVU 20.05.2020 GODINE

U Narodnim novinama br. 53/2020 objavljen je
“Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu COVID -19.

Objava: 21/04/2020

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA PRIVREMENU OBUSTAVU – COVID-19

U Narodnim novinama br. 47/2020 objavljeni su:
– Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID– 19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama
– Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama

Objava: 08/04/2020

KUPI FREŠKU RIBU DIREKTNO S BRODA

Lučka Uprava Rabac omogućila prodaju ribe direktno s broda na mjestima predviđenim za iskrcaj u lukama Rabac, Plomin Luka i Trget u vremenu od 07:00-12:00h.

Objava: 07/04/2020

OTVORENO SAVJETOVANJE ZA MJERU I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama

Esavjetovanje je dostupno na linku: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13898

Objava: 06/04/2020

VAŽNA OBAVIJEST: MOGUĆNOST PLAĆENE OBUSTAVE RIBOLOVA PLIVARICOM – SRDELAROM I KOĆOM ZBOG PANDEMIJE

Europska komisija je objavila prijedlog izmjena uredbe o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo. Jedna od izmjena odnosi se na i mogućnost provedbe mjere Privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti zbog pandemija COVID-19.

1 2 3 Next › Last »