O ribarstvu

Na području FLAG-a „Alba“ postoji duga tradicija i iskustvo u ribarstvu i akvakulturi. O dugoj tradiciji ribarenja ukazuje i podatak da je ribarska zadruga postojala još za vrijeme Austrije, a koliko se davao značaj tom obliku najprije preživljavanja, a potom i trgovanja, svjedoči i postojanje Društva ribara (Conzorzio della pesca), koje je od 1921. svake treće godine organiziralo tečaj za krpanje mreža. Godine 1951. godine utemeljeno je Bratstvo, poduzeće za ribarstvo i promet, koje se gasi već 1959. godine. Prije gašenja posjedovali su malu ribarsku flotu, s najviše 16 zaposlenih.

Ribarstvo na području istočne Istre važna je prehrambena grana, a osim gospodarske ima i iznimno veliku sociološku vrijednost. Čine ga tri (3) međusobno isprepletena segmenta, a to su: ribolov, marikultura, te prerada ribe i drugih produkta ulova i uzgoja. Obzirom na raspoložive resurse ribarstva, prostora za održivi razvoj ribolova ribarstvenog područja  FLAG-a „Alba“ ima. Ograničavajući čimbenik tom razvoju je izrazito veliki nedostatak servisnih kapaciteta na obali. Ribolov, marikultura i prerada izrazito su izvozno orijentirane djelatnosti. Razlog tome leži u relativno maloj potrošnji ribe po glavi stanovnika u Republici Hrvatskoj (7-9 kg), malom tržištu (4 mil. stanovnika), dok su s druge strane, potrebe tržišta Europske unije za ovim proizvodima sve veće. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo na području FLAG-a „Alba“ registrirano je  8 koća. Na području djeluju 67 ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru. Područje istočne Istre pogodno je za razvoj marikulture, osobito Raški zaljev. Prema podacima Ministarstva 11 ovlaštenika posjeduje povlasticu za bavljenje uzgojem školjaka – dagnja i kamenica. Svih 11 lokacija se nalazi na području Općine Raša.

Prerada ribe na području FLAG-a „Alba“ je industrijska grana direktno ili indirektno vezana na ribolov i marikulturu, te postoje resursi za jačanje te gospodarske grane u cilju poticanja diversifikacije, zaštite okoliša, smanjenje otpada, kao i uvođenje inovacija u proizvodno-tehnološke procese. Obzirom da industrija prerade ribe danas nije neophodno vezana za lokalitete izravno na pomorskom dobru, već preferira kvalitetno opremljene i prometno dobro povezane poslovno industrijske zone (cesta, energenti, odvodnja, veze) kao i funkcionalni rashladni lanac od iskrcajnih mjesta do mjesta prerade, na području FLAG-a „Alba“ posluje poduzeće Arbacommerce d.o.o. Zadar. Proizvodni pogon (podružnica) smješten je u industrijskoj zoni na području Općine Sveta Nedelja koji godišnje preradi 4 tisuće tona sitne plave ribe, prvenstveno srdele i inćuna, koja se nabavlja direktno od ribarskih brodova plivarica.

Gospodarskom ribolovu doprinosi i razvijeni turizam područja FLAG-a. S druge strane, domicilno stanovništvo značajni je konzument ribe (u odnosu na hrvatski prosjek), te iskazuje veliko povjerenje ribarima putem izravne kupnje ribe. Kako bi se dodatno promoviralo ribarstvo područja kod javnosti potrebno je osmisliti tradicionalne lokalne ribarske festivale ili manifestacije kroz koje bi se povezale ribarske teme i s njima povezane specifične aktivnosti. U tom smjeru djeluje FLAG „Alba“ kao organizacija koja provodi lokalni razvoj pristupom »odozdo prema gore«.

Ribarstveno područje FLAG-a „Alba“ ima veliki potencijal i mogućnosti za razvoj ribarstva i prijenos „ribarske kulture“ mlađim generacijama, što je nužno kako bi se spriječio odljev mladih što posljedično može dovesti do izumiranja dugogodišnje tradicije ribarstva.