FLAG Alba Natječaji

zatvoreni natječaji

FLAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 2.2.1. POTPORA ZA AKTIVNOSTI PROMOCIJE, MARKETINGA I OČUVANJA RIBARSKE/MARITIMNE TRADICIJE I BAŠTINE TE PROMICANJA ODRŽIVOG RIBARSTVA I AKVAKULTURE RIBARSTVENOG PODRUČJA FLAG-A IZ LRSR FLAG-A ALBA M 2.2.1.-12/23

Objava: 16/06/2023

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 16. lipnja 2023. godine objavljuje 12. FLAG natječaj odnosno 4. FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu  (u daljnjem tekstu: LRSR) 2014. – 2020. FLAG-a Alba.

FLAG natječaj za provedbu mjere 3.1.1. Ulaganja u objekte i prostore za prodaju ribe i drugih morskih proizvoda te u razvoj kratkih lanaca opskrbe

Objava: 23/09/2020

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 23. rujna 2020. godine objavljuje 3. FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 3.1.1. Ulaganja u objekte i prostore za prodaju ribe i drugih morskih proizvoda te u razvoj kratkih lanaca opskrbe iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu  (u daljnjem tekstu: LRSR) 2014. – 2020. FLAG-a Alba.

 

1 2 Next › Last »