Novosti

Objava: 23/01/2020

Objavljen Pravilnik o dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

U Pravilnik o dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama je dodana glava II.a PRAVA I OBVEZE KORISNIKA, VODITELJA I ČLANOVA POSADE RIBARSKIH BRODICA

Objava: 10/01/2020

Objavljen indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

Na internet stranicama Uprave ribarstva objavljen je indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Indikativni godišnji plan objave natječaja sadrži popis mjera i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih dionika.

Objava: 18/12/2019

Otvoren FLAG natječaj za provedbu mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“ dana 18. prosinca 2019. godine objavljuje prvi natječaj za dodjelu potpore u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. do 2020. godine: FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture.

Objava: 11/10/2019

[POZIV] Akcija čišćenja Prtloga

Lokalna akcijske grupe u ribarstvu/LAGUR (eng. Fisheries local actiongroup/FLAG) čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ribarstvenog i akvakulturnog područja i ima pravni oblik udruge.

Objava: 24/09/2019

Prijedlog pravilnika o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2019. i 2020. godini

Otvoreno je savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše . Javno savjetovanje otvoreno je do 03.10.2019.

Objava: 28/08/2019

Obavijest o zabrani ribolova pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini.

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 Next › Last »