Objava: 15/05/2020

Stupanjem na snagu Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca 16. prosinca 2019. propisan je način registracije prvih kupaca te novi način ispunjavanja prodajnih listova i potvrda o ulovu (nekadašnjih certifikata za izvoz) na Portalu gospodarskog ribarstva (PGR) Kako u tom trenutku dio prvih kupaca nije bio registriran sukladno novim propisima, omogućeno im je da do daljnjega dokumente i dalje ispunjavaju u aplikaciji Prvokupci ribe kako im se ne bi blokirao posao.
Budući da su trenutačno ispunjeni uvjeti da svi prvi kupci ispunjavaju prodajne listove na PGR-u, obavještavamo vas da od 1. lipnja 2020. godine više neće biti moguće ispunjavanje dokumenata u aplikaciji Prvokupci ribe, osim izrade certifikata o ulovu na temelju ranije izrađenih prodajnih listova.
Stoga pozivamo sve koji nisu registrirani sukladno gore navedenom pravilniku, da se, ukoliko ispunjavaju zahtjeve propisane u Zakonu o morskom ribarstvu, hitno registriraju na PGR-u.

Registracija se može izvršiti na sljedećem linku: https://www.ribarstvo.hr/pgr/Login.aspx?ReturnUrl=%2fpgr