Objava: 17/11/2022

Upravni odbor FLAG-a Alba je na sjednici održanoj dana 17. studenog 2022. godine donio 1. Izmjenu FLAG natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture; M 1.1.1. – 10/22.

Izmjena FLAG natječaja odnosi se na povećanje ukupno raspoloživih sredstava javne potpore sa iznosa 40.000,00 HRK na 49.482,83 HRK.

Tekst izmjene FLAG natječaja dostupan je na linku

http://flagalba.hr/natjecaj/flag-natjecaj-za-dodjelu-potpore-projektima-u-okviru-mjere-1-1-1-ulaganja-u-jacanje-konkurentnosti-mikro-malih-i-srednjih-poduzeca-u-sektoru-ribarstva-i-marikulture-3/