Objava: 17/02/2023

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 16. veljače 2023. godine objavljuje 11. FLAG natječaj odnosno 3. FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG-područja.

 

Područje FLAG-a Alba obuhvaća područje Grada Labina, te Općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 109.862,32,00 EUR

 

Najviši iznos javne potpore po projektu: 105.000,00 EUR

 

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR

 

Prijavitelji mogu biti: Jedinice lokalne samouprave, pravne osobe u vlasništvu JLS-a, pravne osobe u pretežitom vlasništvu JLS-a, odgojno-obrazovne ustanove, turističke zajednice, udruge, javne ustanove, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt izvan sektora ribarstva i akvakulture.

 

Prijave projekata se podnose od dana 21.02.2023., a najkasnije do dana 24.03.2023 na adresu: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba, Rudarska 1, 52 220 Labin.

 

Natječaj sa svim prilozima i obrascima dostupan je na stranici FLAG Alba na sljedećem linku: http://flagalba.hr/natjecaj/flag-natjecaj-za-provedbu-mjere-2-2-1-potpora-za-aktivnosti-promocije-marketinga-i-ocuvanja-ribarske-maritimne-tradicije-i-bastine-te-promicanja-odrzivog-ribarstva-i-akvakulture-ribarstvenog-podrucj-2/