Objava: 22/12/2022

Na sjednici Upravnog odbora FLAG-a Alba  21. prosinca 2022. godine donesene su Odluke o odabiru projekata za FLAG natječaj Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Alba, objavljenog u rujnu 2022. godine sa rokom prijave do 31. listopada 2022. godine.

 

U okviru FLAG natječaja donesene su sljedeće Odluke o odabiru:

  • Mario, obrt za ribarstvo i turizam, vl. Mario Licul  dodijeljeni iznos potpore 17.344,00 HRK.
  • Gambarela, obrt za morski i oceanski ribolov, vl. Kristijan Paliska dodijeljeni iznos potpore 21.606,60 HRK.
  • Dagnja, obrt za morski ribolov, marikulturu i trgovinu ribarstvo i iznajmljivanje plovila, vl. Mirijana Pejić dodijeljeni iznos potpore 10.532,23 HRK.

Ukupna vrijednost dodijeljenih potpora iznosi 49.482,83 HRK.

Intenzitet potpore iznosi 80% za prijavitelje i projekte vezane uz mali priobalni ribolov (obrt Mario i obrt Gambarela) te 50% za projekt marikulture obrta Dagnja.

Nositelji projekta dodijeljenim potporama ulažu u kupnju GPS-a, radiostanice, auto pilota, sidrenog vitla, ribarske obuće i odjeće, visokotlačnog perača sa mlaznicama za uzgajalište dagnji te ostale oprema za poboljšanje radnih i  sigurnosnih uvjeta, modernizaciju poslovanja i jačanje konkurentnosti.

FLAG Alba svim nositeljima projekata želi puno uspjeha u provedbi projekata i daljnjem radu.