Objava: 22/03/2023

 

Upravni odbor FLAG-a Alba je na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2023. godine donio 1. izmjenu FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a, M 2.2.1.- 11/23.

Izmjena FLAG natječaja odnosi se na produženje krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Izmjenom natječaja novi rok za podnošenje prijava projekta je 30.03.2023. godine.

Tekst FLAG natječaja možete pronaći na linku  http://flagalba.hr/otvoreni-natjecaji/