Objava: 22/09/2022

Upravni odbor FLAG-a Alba je na sjednici održanoj dana 22. rujna 2022. godine donio 2. izmjenu FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 4.2.1. Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja

Izmjena FLAG natječaja odnosi se na povećanje ukupno raspoloživih sredstava javne potpore sa iznosa 652.878,53HRK na iznos 691.687,50HRK.http://flagalba.hr/natjecaj/flag-natjecaj-za-dodjelu-potpore-projektima-u-okviru-mjere-4-2-1-potpora-za-aktivnosti-ulaganja-u-zastitu-okolisa-sa-ciljem-ocuvanja-morskog-okolisa-ribljih-vrsta-i-drugih-morskih-organizama-te-za/