Objava: 15/01/2021

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 15. siječnja  2021. godine objavljuje četvrti FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture.

 

Predmet Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1.1.  u okviru odobrene LRSR s ciljem ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća  u sektoru ribarstva i marikulture za nositelje projekata koji imaju sjedište ili podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Alba.

 

Nositelj projekta mora biti vlasnik ili ovlaštenik važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova, ovlaštenik povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu.

 

Svrha Natječaja je dodjela potpore u sektoru ribarstva i marikulture za ulaganja kojima se uvodi nova tehnologija u poslovanje i/ili za ulaganja u nova inovativna rješenja kao što su nabava opreme, novog ribarskog pomagala te druge potrebne opreme, za pripremu dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola, za kupnju i razvoj računalnih programa, marketinške aktivnosti projekta te ostale aktivnosti povezane s ulaganjem koje doprinose ostvarenju ciljeva iz odobrene LRSR.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1.1. na ovom FLAG natječaju iznosi  934.040,76 HRK.

 

Najviši iznos javne potpore po projektu: 50.000 EUR odnosno 370.975,00 HRK

 

Prijave projekata se podnose od 20. siječnja  2021. godine, a najkasnije do 22. veljače 2021. godine na adresu: FLAG Alba, Rudarska 1, 52220 Labin.

FLAG natjecaj M 1.1.1. 4-21

Pitanja i odgovori