Objava: 19/03/2020

U skladu sa trenutnom zakonskim okvirom moguće su sljedeće mogućnosti:

 

  1. Postoji mogućnost prodaje s plovila. Za to je potrebna fiskalna blagajna i izdavanje fiskalnih računa. Osim toga, potrebno je dostavljati podatke o ulovu elektroničkim putem ili putem autorizirane aplikacije za mobilni uređaj. (Tu se misli na e-očevidnik ili m-očevidnik).

Pravilnikom o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca (NN  113/2019) je regulirana prodaja s plovila.

 

Prodaja s ribarskog plovila

Članak 12.

(1) Pod prvom prodajom ne smatra se izravna prodaja dnevnog ulova proizvoda ribarstva s ribarskog plovila krajnjem potrošaču,

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, ovlaštenik povlastice ne mora biti registrirani prvi kupac

(3) Ukupna količina prodanih proizvoda ribarstva s ribarskog plovila iz stavka 1. ovog članka može iznositi do najviše 5,00 kilograma po krajnjem potrošaču, a ukupno do najviše 3.000,00 kuna dnevno po povlastici.

(4) Prodaju s ribarskog plovila iz stavka 1. ovog članka, mogu obavljati samo ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji su prethodno dostavili podatke o ulovu i povratku elektroničkim putem ili putem autorizirane aplikacije za mobilni uređaj. (Tu se misli na e-očevidnik ili m-očevidnik)

(5) Podaci o prodaji s ribarskog plovila dostavljaju se Ministarstvu elektroničkim putem nakon izvršene prodaje s plovila, najkasnije 24 sata od evidentiranog povratka putem elektronskog očevidnika ili autorizirane aplikacije za mobilni uređaj.

(6) Podaci o prodaji s ribarskog plovila moraju najmanje sadržavati podatke o količini, vrsti i prosječnoj cijeni prodanih proizvoda ribarstva.

(7) Prodaja s ribarskih plovila iz stavka 4. ovog članka obavlja se sukladno posebnim propisima o zdravstvenoj ispravnosti hrane, propisima o trgovini i u skladu s uvjetima koje propisuje lokalna samouprava.

 

Prodaja s plovila se ne smatra prvom prodajom pa nije potrebno ispunjavati evidenciju vaganja.

Ograničenje od 5 kg svakom pojedinom krajnjem potrošaču u slučaju fiskalnih računa znači zapravo najviše 5kg po pojedinom računu.

 

Prodaja s ribarskih plovila obavlja se sukladno posebnim propisima o zdravstvenoj ispravnosti hrane, propisima o trgovini i u skladu s uvjetima koje propisuje lokalna samouprava.

 

  1. Kako početi koristiti m-očevidnik?

Dostava podataka elektronskim putem je osobito korisna u slučajevima kada želite smanjiti kontakte s ljudima J (kao što je to kod ove pandemije).

Za aplikaciju m-očevidnik je potreban pametni telefon ili tablet uređaj. Aplikacija se treba potražiti na Google play upisivanjem „m ocevidnik“ u polje tražilice.

Ovako izgleda ikonica aplikacije mOcevidnik. Potrebno ju je instalirati na uređaj te dodatno OTVORITI RAČUN PREKO RMC centra.

Zahtjev za otvaranje računa je potrebno poslati na e-mail: rmc@mps.hr sa sljedećim podacima: broj mobitela preko kojeg će se dostavljati podaci, ime i prezime odgovorne osobe,  reg. oznaku i CFR plovila.

Nakon toga ćete dobiti korisničko ime i lozinku za korištenje aplikacije.

 

  1. Ambulantna prodaja – dostava

Ukoliko već posjedujete vozilo-hladnjaču koje je odobreno od strane Uprave za veterinarstvo za prijevoz proizvoda ribarstva, možete njime i dostavljati ribu direktno do kupaca – kućanstava uz izdavanje fiskalnih računa i obavezno vođenje transportnog dokumenta, izdavanje dostavnica i stavljanje deklaracija na kašete.

Možete pokušati napraviti viber ili whatsup ili facebook grupe na kojima možete objaviti ulov pa će se Vam kupci koji su zainteresirani javiti i naručiti dostavu.

 

  1. U slučaju da ne možete nikako naći kupca, ulov trebate zabilježiti kao odbačeni ulov. U zakonu nema opcije korištenje ulova za osobne potrebe, a nema niti zakonske mogućnosti da ulov skladištite u vlastitom domaćinstvu, budući da je temeljem propisa o sigurnosti hrane za skladištenje hrane/proizvoda ribarstva potrebno imati odobreni objekt.

Ipak postoji mogućnost najma DIJELA odobrenog objekta temeljem Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom NN 123/2019

 

Članak 33.

(12) U slučaju veletržnica i objekta za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature, dozvoljen je zakup odvojenih jedinica u kojima se hrana životinjskog podrijetla skladišti i prodaje drugim subjektima u poslovanju s hranom.

(13) Subjekt u poslovanju s hranom koji je zakupio odvojenu jedinicu unutar veletržnice ili objekta za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature mora, prije početka obavljanja djelatnosti, dostaviti odgovarajuće podatke propisane stavkom 2. ovoga Pravilnika uz sklopljeni Ugovor o najmu, Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(14) Na temelju podataka iz stavka 13. ovoga članka, Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane dodjeljuje dodatni broj subjektu u poslovanju s hranom koji je zakupio odvojenu jedinicu unutar veletržnice ili objekta za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature.

(15) Veletržnica/objekt za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature i zakupoprimci međusobnim ugovorom dogovaraju podjelu odgovornosti za zajedničku infrastrukturu i opremu koju dijele. Ugovor mora biti na zahtjev dostupan nadležnom tijelu.