Objava: 02/02/2022

Direktor komunalnog poduzeća 1. Maj d.o.o. Donald Blašković danas je predstavnicima gospodarskog sektora FLAG-a Alba predstavio početak provedbe projekta rekonstrukcije i opremanja ribarnice.

Radovi su započeli u siječnju, a završetak radova planiran je u travnju 2022. godine !
Rekonstrukcija i opremanje ribarnice realizira se u okviru mjere 3.1.1. “Ulaganja u objekte i prostore za prodaju ribe i drugih morskih proizvoda te u razvoj kratkih lanaca opskrbe“ odobren putem FLAG natječaja.
Dodijeljeni iznos potpore je 3.158.845,16 HRK koliko iznosi i ukupan trošak projekta. Intenzitet javne potpore je 100%.
U sklopu projekta rekonstruirati će se poslovni prostori i pultovi za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture, te objekt brze prehrane koji u svojoj ponudi ima proizvode ribarstva i akvakulture, a nalazi se u ribarnici. Objekt ribarnice biti će opremljen raznom opremom kako bi se osigurali veći higijenski standardi: novi vrstama pultova, visećim vagama, te rashladnim komorama za korisnike.
Nabaviti će se ledomat koji će biti na raspolaganju ribarima Labinštine.