Objava: 03/02/2021

U „Narodnim novinama“ broj 8/21 objavljene su izmijene Natječaja za provedbu mjera I.1. „Inovacije“ (ribolov), II.1. „Inovacije“ (akvakultura), Produktivna ulaganja u akvakulturu kojim se produljuju rokovi za podnošenje Zahtjeva za isplatu

U „Narodnim novinama“ broj 8/21 objavljene izmjene:
1) Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“ („Narodne novine“, 94/18 i 9/20) i mjere II.1 „Inovacije“ („Narodne novine“, 94/18 i 9/20).
Predmetnim izmjenama produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu u okviru ovih mjera, i to:
-za mjeru I.1. „Inovacije“ (ribolov) umjesto 1. ožujka 2021. godine, novi krajnji rok je 1. srpanj 2021. godine
– za mjeru II.1. „Inovacije“ (akvakultura) umjesto 1. ožujka 2021. godine, novi krajnji rok je 1. srpanj 2021. godine
Izmjene za mjeru I.1. Inovacije (ribolov): https://euribarstvo.hr/…/novi-pravilnik-i-natjecaj-za…/
Izmjene za mjeru II.1.Inovacije (akvakultura): https://euribarstvo.hr/…/novi-pravilnik-i-natjecaj…/
2)Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ („Narodne novine“, broj 94/18, 9/20 i 75/20)
Predmetnom izmjenom produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu za Natječaj iz 2018. godine te je umjesto 1. ožujka 2021. godine novi krajnji rok 1. srpanj 2021. godine.