Objava: 09/07/2020

Uprava ribarstva započela je prikupljanje društveno-gospodarskih podataka u akvakulturi Republike Hrvatske za 2018. i 2019. godinu.

Prikupljanje se provodi sukladno čl. 25. st. 1. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“ br. 130/17 i 111/18) te čl. 49. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17 i 14/19), a dostava društevno-gospodarskih podataka u akvakulturi obvezna je za sve fizičke i pravne osobe s važećom povlasticom za uzgoj/akvakulturu, odnosno dozvolom za akvakulturu u referentnoj godini.

Dostava podataka:
Ispunjeni obrazac za 2018. godinu i obrazac za 2019. godinu potrebno je dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva do 1. kolovoza 2020. na jednu od sljedećih adresa:

1. elektronička pošta: ekop@mps.hr ili

2. poštanska adresa: Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb s naznakom “EKONOMSKO PRIKUPLJANJE”.

Kontakti za podršku:
ekop@mps.hr01/6443-221 i 01/6443-177

Više na stranici https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5141