Objava: 16/11/2020

U Narodnim novinama 123/2020 objavljena su dva pravilnika- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama i Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama

Prva dva pravilnika su objavljena i odnose se na privremenu obustavu na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske u razdoblju tijekom kojega je za najmanje 30 posto članova posade određena mjera izolacije i/ili samoizolacije uslijed pandemije virusa COVID-19.

Pravilnici se odnose na privremenu obustavu na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske u razdoblju tijekom kojega je za najmanje 30 posto članova posade određena mjera izolacije i/ili samoizolacije uslijed pandemije virusa COVID-19.

 

Pravilnike možete pročitati na sljedećim linkovima:

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama NN 123/2020
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama NN 123/2020