Objava: 11/10/2019

Lokalna akcijske grupe u ribarstvu/LAGUR (eng. Fisheries local actiongroup/FLAG) čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ribarstvenog i akvakulturnog područja i ima pravni oblik udruge.

U nedjelju 13.10.2019. godine održat će se akcija čišćenja podmorja i priobalja Prtloga.

I LAGUR „ALBA“ priključuje se ovoj akciji.

Okupljanje: parkiralište u naselju Prtlog u 10 sati gdje će sudionici dobiti dodatne informacije

Akcija će trajati 2 sata, a obuhvaćat će:
– čišćenje podmorja: prostor oko Mlina prema plaži u Vali i prema Punti/Uvala Prtlog
– čišćenje obale: prostor oko Mlina prema plaži u Vali i prema Punti, plaža u Vali, prostor oko Šeničine, a ako nas bude dovoljno, i dio od Punte prema Šeničini

Zajedničko druženje: u 12 sati kod Mlina (Toša)

Svi su dobrodošli!