Objava: 27/01/2020

 

Podsjećamo sve ribare i uzgajivače školjakaša te uzgajivače hladnovodnih vrsta riba da je do 1.ožujka 2020. mogu podnijeti Zahtjev za „de minimis“ potpore.

Zahtjev, Izjava i popis dokumentacije se nalazi na poveznici https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3995

Zahtjev je potrebno poslati na adresu:

 

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava ribarstva

Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu državne potpore male vrijednosti  u ribarstvu– NE OTVARATI«.

 

Zahtjevi za kompenzacije za štete od dupina se trebaju poslati do 1. travnja 2020., a dokumentacija se nalazi na poveznici https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3996

 

Zahtjevi za “Potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu” se predaju do 1. ožujka 2020. a dokumentacija se nalazi na poveznici https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=4008

 

Za sva pitanja Vam stojim na raspolaganju,