Objava: 14/09/2020

U Narodnim novinama broj 101/20 objavljen je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u 2020. godini. Predmetni propis zabranjuje obavljanje ribolova pridnenom povlačnom mrežom – koćom u razdoblju od 16. rujna 2020. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2020. godine u 24:00 sata na područjima ribolovnih zona C, D i dijelu zone E.

Područja u zoni E koja su izuzeta od ograničenja obavljanja ribolova su dio zone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku i podzona E2.
Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno 12. rujna 2020. godine.

Pravilnik možete pročitati na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_101_1908.html