Objava: 05/03/2021

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“, broj 20/21 objavljen novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”.

Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture koja obuhvaćaju uspostavu novih objekata za preradu te modernizaciju postojećih. Korisnici potpore su subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenog/registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture prema posebnim propisima
Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu otvoren je do 1. srpnja 2021. godine.
Natječaj, pripadajući obrasci i prilozi možete pronaći na https://euribarstvo.hr/…/novi-pravilnik-o-uvjetima…/