Objava: 04/01/2021

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“, broj 147/20 objavljen novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora“.

Predmet potpore su ulaganja u zamjenu motora u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila koja djeluju u segmentu gospodarskog ribolova na moru i to plovila koja pripadaju segmentu flote za koji je u izvješću o ribolovnom kapacitetu iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 utvrđeno da je ribolovni kapacitet uravnotežen s obzirom na ribolovne mogućnosti koje su dostupne u tom segmentu (popis tih segmenata je naveden u Prilogu I. Natječaja). Korisnici potpore u okviru ove mjere su vlasnici ribarskih plovila.

Natječaj je otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 1. travnja 2021. godine.

Natječaj te pripadajući obrasci i prilozi mogu se pronaći na https://euribarstvo.hr/natjecaji/novi-pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-i-21-energetska-ucinkovitost-i-ublazavanje-klimatskih-promjena-zamjena-motora/